Wszelkie teksty i zdjęcia są moją własnością. Kopiowanie tekstów i zdjęć bez mojej wiedzy i zgody oznacza naruszenie praw autorskich zgodnie ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. Art. 117. ust. 1

Kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom, utrwala lub zwielokrotnia cudzy utwór w wersji oryginalnej lub w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie, godząc się na ich rozpowszechnianie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 2, ograniczenia wolności albo grzywny.

Reklamy